Ilija Vranešić: "Autoportret", "giclée", 30x40.5 cm
(69 KB))