Alma Orlię, akademska slikarica, "Kra¹ięki krajolik", akvarel, 1995,
©estinski Kraljevec 17, 10000 Zagreb, tel: 01/4637-037 
(69 KB))