Lidija SudareviŠ-Brajon, slikarica, "Crkva Presvetog Trojstva", akvarel, 1998.
Ulica Pod urom 18, 51557 Cres, tel: 051/572-090
(69 KB))