Nada Žiljak, akademska slikarica, "Stvaranje svijeta", crtež tušem, 2000.
Avenija grada Vukovara 35 A, 10000 Zagreb, tel: 01/6171-733
(69 KB))