Ana Crnković, slikar, "Simboli kardinala Stepinca", reljef u tehnici slame, 1998.
Mažuranićeva 15, 24000 Subotica, SR Jugoslavija
(69 KB))