Nikola Miličević: MODRA ELEGIJA , akvarel, 50 x 70 cm
Postojala si, živo i modro, trenutak. I nestala si
. . .
(52KB)