Adriana Škunca: POSVEĆENO  , akvarel, 65 x 70 cm
Tebi ljubavi
mirisna stranica ljeta
od smilja i lovora
. . .