Tin Ujević: ZVIJEZDE U VISINI , akvarel, 50 x 35 cm
. . . u tuđemu svijetu
ja sanjam još o cvijetu i sonetu
i o pitaru povrh trošne grede,
i o ljepoti naše bijede,
 . . .
(49KB)