Ekološka katastrofa, 1962, ulje/platno, 141,5 x 86 cm

(177KB)