Branka Zovko-Cihlar

Rođena je u Sarajevu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radi u Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku FER-a. Do sada je u Galeriji FER tri puta izlagala na skupnim izložbama "Djelatnici FER-u za Božić".
 

        Izloženi primjerci oslikanog stakla i porculana u Galeriji FER:

                         Set za čaj, 2002.