Back to Previous Page / Povratak na prethodnu stranicu
 
Vladimir Baće
"Najmanji grad na svijetu"
umjetnička fotografija
70x55 cm
2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STALNI POSTAV GALERIJE FER