Antun Knežević
 

Ima atelje i galeriju u Ropcima
Izrađuje umjetničke lule i minijature iz roga i kosti.
Radi dekoracije i reljefe u bakru i klasičnim materijalima.
Izrađuje skulpture u kamenu: figure i skupine ljudskih tijela, životinjske likove.
Član HDNU i HLD.
Živi i radi u Rijeci.


Ako se i za jedan segment hrvatske umjetnosti može ustvrditi da je duboko ukorijenjen u autohtonost bogate baštine, onda je to nedvojbeno kiparstvo i to posebno onaj njegov dio koji se služi kamenom kao sredstvom izraza....

Posljednjih godina predstavio se s nekoliko samostalnih izložbi na kojima je prezentirao cikluse malenih kamenih skulptura koje, iako u suštini figurativne, stoje na graničnoj razmeđi između realiteta i imaginacije, meditativnosti i suptiliteta, sadržajnosti i liričnosti, te neposrednosti i simboličnosti. On je umjetnik koji nadahnuće traži u životnim situacijama a svoje opservacije tumači neopterećenim jezikom oblika.  ...

prof. Juraj Baldani


Vječnoj temi ženskoga akta Knežević je dao prizvuk svoje interpretacije, koje iako se krajnosti stilom previše ne udaljavaju, tijelom ljepote i ponositosti dodiruje i lirsko i elemenatrno. Lika uraslog u tlo i onim što napušta kategoriju zemnog. Kao figure životinja koje nose prikrivenu snagu. Onog iskonskog koje postoji i u amorfnosti kamena. Oslobođena forma nije potpuno prekinula niti sa stijenom koje je tek jedan djelić ...

prof. Stanko Špoljarić

Popis skulptira na izložbi u Galeriji FER

Medo, kamen "Brački sivac", 30 x 15,5 x 30 cm, 1997.

Krist, jelenski rog, 70 x 50 cm, 1997.

Žena s djetetom, istarski kamen "Sv. Stefan", 96 x 19 x 15 cm, 1997.

Lisica, talijanski kamen "Tarventin", 23 x 12,5 x 18 cm, 1987.

Žena s djetetom koja sjedi, kamen "Bračko veselje", 41 x 30 x 19,5 cm, 1996.

Majka božija, kamen "Makedonski sivac", 67 x 12 x 8 cm, 1991.