Branka Zovko-Cihlar

Rođena je 1933. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radi na FER-u, Zavod za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku.

Do sada nije javno izlagala.

Izloženi primjerci oslikanog stakla i keramike u Galeriji FER:

Domaći ugođaj, oslikano staklo i porculan

Oslikane boce, oslikano staklo