GALERIJA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Unska 3, Zagreb
 

MORENA  BRNČIĆ
 

VERBUM DE EQUIS
Izložba crteža i akvarela
 

4. listopada - 9. studenoga 2001.

 
MORENA BRNČIĆ  rođena je 1976. godine u Rijeci. Diplomirala je 2000. godine na Accademia di Belle Arti di Brera u Milanu (Italija), smjer slikarstvo  (klasa prof. Saverio Terruso). Članica je HDLU-a Zagreb od 2001. godine.

MORENA BRNČIĆ  was born in Rijeka on 1976. She has graduated painting in 2000 from the Academy of  Fine Arts (Accademia di Belle Arti di Brera) in Milan (Italy), under Professor Saverio Terruso. She has been the member of Croatian Association of Fine Arts Artist of Zagreb, since 2001.

SAMOSTALNE IZLOŽBE (SOLO EXHIBITIONS)

2001.  Galerija  KORTIL, Rijeka 
2001.  Galerija FER, Zagreb 

SKUPNE IZLOŽBE (GROUP EXHIBITIONS)

1998.  "Salon I", Museo della Permanente, Milano (Italy)
1999.  "Mandrać 99", Volosko  (III. nagrada međunarodnog žirija)
       (Third award by the international jury)
2000.  "Pul Kaštela", Trsat, Rijeka
       "Grisia 2000", Rovinj
       "Mandrać 2000", Volosko
       "Paradiso" - Art kolonija, Rab (ljetni saziv) 
       Izložbeni prostor Gradska loža - Rab
       Galerija kulturno-umjetničkog društva Sv. Kuzma i Damjan
       Grožnjan 
2001.  "Umjetnik umjetniku", Lovran
       "Grisia 2001", Rovinj 
       "Mandrać 2001", Volosko 

Morena Brnčić
Snimio Mario Hlača

Višnja Slavica Gabout
Snimio A.Marušić
Morena Brnčić rasni je crtač. Crtač - analitičar, koji beskrajno strpljivo i krajnje predano uranja u materiju, ispisujući začudnom lakoćom suptilne spletove strukturalno mnogostruko gradiranih linija i liniji pridruženih mrlja i sjena. Njezina naklonjenost crtežu - tom naizgled šturom mediju, koji u sebi krije cijelo bogatstvo asocijacija i doživljaja i koji je u stanju minimumom likovnih sredstava postići maksimum vizualne izražajnosti, otkriva ne samo način njezina likovnog razmišljanja, nego i njezin autorski umjetnički senzibilitet. Senzibilitet koji voli i njeguje figurativnost, jer kroz nju lakše uspostavlja bliski emotivni odnos s motivom, te koji na jedan kretivno pokretački način spaja u sebi s jedne strane strogost, čistoću, jasnoću i disciplinu, a s druge tankoćutnost, poetičnost, profinjenost i ekspresivnost.
Tek zatvorivši za sobom vrata akademije, Morena Brnčić već pokazuje odlučnost pristupa i uvjerljivost metjea - osobine zasigurno izbrušene na zahtjevnoj Likovnoj akademiji Brera u Milanu. Pokazuje međutim i jednu karakterističnu samosvojnost, koja je dio njezine ličnosti, a koja se u njezinu stvaralaštvu, između ostalog, iščitava i u odabiru motiva - motiva konja i motiva mrtve prirode.
Oba klasična i na neki način arhaična, vječna i uvijek aktualna, ali i neobično zahtjevna zbog latentne mogućnosti iskliznuća u banalnost, ako se u njima traži ne ono likovno, nego literarno, ne ono simboličko i sintetičko, nego dekorativno i ne duhovno proživljeno, nego izvanjski dopadljivo.
Konji Morene Brnčić, međutim, u cijelosti su likovna priča, istodobno lirska i dramatična, narativna i simbolička, gestualna i strukturalna. Motiv je to koji joj pruža svu širinu, svu višestrukost i svu višeslojnost likovnog govorenja, koji pogoduje njezinu analitičkom duhu i ljubavi prema anatomiji, njezinu temperamentu i njezinoj čulnosti. I sama simbolika tog motiva inspirativna je, slojevita i poticajna: životinja snažna i temperamentna, skladna i inteligentna, krotka, ali i jogunasta, mirna, ali i divlja, uvijek je istodobno bila i ktonski i uranski, lunarni i solarni znak, te simbol dijalektike nagonskog i duhovnog, nesputanog i zauzdanog, mitskog i zemaljskog. Od pamtivjeka inspiracija umjetnicima, poticala je kretaivni zanos i u umjetnika kista i u umjetnika dlijeta. Onih posvećenih liniji i onih volumenu. Zaljubljenika u boju i zaljubljenika u crtež. Onih koji slikaju iz lakta i onih koji slikaju iz zapešća.
Premda motiv konja slika i u ulju i u akvarelu, najveću uvjerljivost likovnog dojma Morena Brnčić postiže u krokijima i crtežima olovkom, srebrenkom i sangvinom. Gradeći formu jednom širokim zamahom, a drugi put sitnim pomakom, jednom koncentrirana na mirni detalj, a drugi put na snažno pokrenutu cjelinu, autorica znalački koristi odabranu tehniku, crtajući srebrenkom kad želi postići britku, kristalno čistu, nježnu i jasnu formu punu detalja, olovkom kad želi gradirati intenzitet crnila i karakter linije, a sangvinom kad sve skupa želi omekšati, zasjeniti, zaobliti i tonirati.
Morena Brnčić već sad, na početku svog profesionalnog umjetničkog puta, pokazuje onu vrstu ustrajnosti i autorske nepopustljivosti u likovnom djelovanju koja će je zasigurno kasnije počesto stavljati na kušnju, ali koja će joj isto tako uvijek biti i siguran ključ očuvanja stvaralačke individualnosti.

Morena Brnčić is a thoroughbred drawer, a drawer analyst, who patiently and devotedly enters into her art matter, drawing with an astonished lightness the perceptible intersections of mainfold structurally graduated lines and lines of associated stains and shadows. Her inclination to drawing, to this apparently bleak media, which holds the richness of association and experiences, and which with a minimum of fine art means can reach a maximum of visual expressiveness, discovers the manner of her artist thoughts, as well as her artistic sensibility. Her sensibility loves and promotes the figuration in art, since through it she establishes a close emotional  relationship with the painted motive, joining, in a creative and moving manner, severity, purity, clearness and discipline on one side, and sensibility, poetry, profanity and expressiveness on another.
Having graduated from the academy just recently, Morena Brnčić already shows her resoluteness in approaching and persuasiveness in dealing with the matter, which she deeply learned at the rigorous Academy of Fine Arts of Brera in Milan. On the other hand, she shows a characteristic self-confidence, which is part of her personality, and which in her creativity, among other things, is present in choosing the motives of horse and still life. These two classical, eternal and always topical, but also demanding motives, due to their latent possibilities to fall into banality if literal but not artistic and if decorative but not syntetic and symbolic matters are expressed.
Horses painted by Morena Brnčić are completely artistic matter at the same time lyrical and dramatic, narrative and symbolic, gestual and structural, offering as a motive all the wideness, varieties and multi-expressiveness of artistic speech, indicating her loving and analitical spirit toward anatomy, her temperament and her sensuality. The same symbolic of this motive, also inspire: strong and temperament, harmonious and intelligent, horses are tame an calm, but also wild animals, symbollicaly being at the same time positive and negative, astrologically lunar an solar, bearing the image of sense and reallity, as well as of instincts and myth. Since the old times, inspirations have stimulated the artists of brush and the artists of chisel to a creative enthusiasm, in their love for line and volume, colours and drawing.
Although Morena Brnčić draws horses with oil and water colours, she reaches her major persuasiveness in her croquis and drawings by pencil, silver point and sanguine. Bulding form once in large motions, and next on a strong unite, she is capable to use the appropriate technique, drawing by use of one mean when she wants to reach a crystal clear, skin, delicate form with full details, and next time by use of another mean for reaching an intensity of the lines.
At the very beginning of her professional artistic life, Morena Brnčić shows that kind of persistent and uncompromising creativity which, further, could often put her of to severe tests, but on the other hand, which are undoubtedly, the key for maintaining her future creative individuality.
 

Višnja Slavica-Gabout, prof.

Adresa:
Morena Brnčić
Tel: (+385 51) 217 728
E-mail: morena.brncic@ri.hinet.hr

Popis slika na izložbi u Galeriji FER

 "Lara" - srebrenka, 31 x 28 cm, 2001. 
"Lucky Dream II" - srebrenka, 12,5 x 9 cm,  2001. 
"Princes II" - sangvina, 65 x 50 cm,  2001. 
"Egipat i ja" - sangvina, 71,5 x 50 cm,  2001. 
"Araber"  - akvarel, 56,7 x 59 cm,  2000. 
"U noći" - akvarel, 35 x 50 cm, 2000. 
"Zilk" - akvarel, 70 x 50 cm,  2001. 
"Angel" - akvarel, 67 x 65 cm,  2001. 
"Nostalgija" - akvarel, 66,5 x 51 cm, 2000. 
"Ždrebica" - akvarel, 69,5 x 50 cm, 2000.
"Faez Nyhl" - akvarel, 70 x 89 cm,  2001. 
"Wenus" - akvarel, 31 x 26 cm,  2001. 
"Saia" - akvarel, 33 x 24 cm,  2001. 
Kroki  I  - olovka,  2001. 
Kroki  II  - olovka,  2001. 
Kroki  III  - olovka,  2001. 
Kroki  IV  - olovka,  2001. 
Kroki  V  - olovka,  2001. 
Kroki  VI  - olovka,  2001. 
"U plavom I" - olovka na plavom papiru, 70 x 80 cm, 2001. 
"U plavom II" - olovka na plavom papiru, 70 x 80 cm, 2001. 
"Princes" - olovka na papiru, 89 x 70 cm,  2001. 
"Simeon" - olovka na papiru, 70 x 89 cm,  2001. 
"Santana" - olovka, 70 x 89 cm,  2001. 
"Sony" - olovka, 89 x 70 cm,  2001. 
"Jane" - olovka, 89 x 70 cm,  2001. 
"Leonardesco" - olovka, 70 x l00 cm,  2001. 
"Paris" - olovka i bijela kreda na papiru, 71 x 80 cm,  2001. 
"Black Beauty" - olovka, 30 x 30 cm,  2001. 


All works are copyright by the artist. Reproduction with out permission is prohibited.


Akvareli
ANGEL - akvarel 70 x 50 cm, 2001.
FAEZ NYHL - akvarel 70 x 89 cm, 2001.
ZILK - akvarel 70 x 50 cm, 2001.
U NOĆI - akvarel 35 x 50 cm,  2000.
Crteži
JANE - olovka  89 x 70 cm, 2001.
SONY - olovka 89 x 70 cm, 2001.
Princes - olovka na papiru, 89 x 70 cm,  2001.
SIMEON - olovka na papiru 70 x 89 cm, 2001.
LARA - srebrenka 31 x 28 cm, 2001.
PARIS - olovka i bijela kreda na papiru 71 x 80 cm, 2001.

Fotografija
Mario Hlača
Grafičko oblikovanje, priprema i tiskanje kataloga
SWAN d.o.o., Samobor

ISBN 953-184-027-X


 
Fotografije s otvorenja izložbe
Vaša pitanja, sugestije i primjedbe su uvijek dobrodošli. Molimo Vas pošaljite ih na: