Uvodna riječ voditelja galerije prof.dr.sc. Marijana Đureka


Dekan FER-a prof.dr.sc. Slavko Krajcar otvara izložbu


Riječ ima likovni kritičar Juraj Baldani


Mladen Veža je otvorio izložbu riječima: Ja govorim slikama!


Posjetioci na otvorenju izložbe


Posjetioci na otvorenju izložbe


Interview za HTV


Slikar Mladen Veža i voditelj Galerije FER prof.dr.sc. Marijan Đurek


Dekan FER prof. dr.sc. Slavko Krajcar i kćerka Mladena Veže


Autor izložbe i njegova kćerka


Mladen Veža u društvu


... 

Dragica, Marijana, Hrvojka i Stanka


...


Stručni voditelj Umjetničkog odbora Galerije FER Juraj Baldani i 
slikarice Maja Božić 


Slikarica Lidvina Erl-Luketa 


Ak. slikarica Renata Facan Grdiša pl. Kušec 


Nikola Rubinić Run, Antun Knežević i Marijana


Slikarica Gordana Stanković - Vanja i ...


Glumica Kostadinka Velkovska-Turko i ... 

Slikar Boris Grković, Marija Jambrešić i Ante Marušić


Naš slikar prof. dr. sc. Petar Javor i ...


Lovorko Erceg i ...


Doc.dr.sc. Mirta Baranović 


Prof. dr. sc. Zlatko Maljković i Marija Jambrešić


Nikola Vukmanić i prof. dr.sc. Vladimir Naglić


Za domjenak su se brinuli Ivo i Mile


Fotografije
Zlatko Maljković
Grafička obrada
Ante Marušić

Povratak na web stranicu Mladena Veze!