Bogovićeva ulica
fotografija, siječanj 2001.

(37KB)