Vladimir Muljević

Rođen je 1913. u Zagrebu. Polazio je Realnu gimnaziju gdje su mu profesori crtanja bili akademski slikari Bogumil Car, Petar Papp i Jerolim Miše. Na tehničkom fakultetu sluša deskriptivnu geometriju kod prof. Juraja Božičevića. Živi u Zagrebu kao profesor FER-a u mirovini. Do sada je u Galeriji FER tri puta izlagao na skupnim izložbama "Djelatnici FER-u za Božić".

Popis slika na izložbi u Galeriji FER:  
Fantazija u boji, flomaster, 2001.

Kuća na Šipanu, flomaster, 22x31 cm, 2001.

Gradska loža na Šipanu, flomaster, 22x31 cm, 2001.

Park na Lokrumu, flomaster, 22x31 cm, 2001.

Pogled odozgo, flomaster, 22x31 cm, 2001.

Dinosaurus, flomaster, 22x31 cm, 2001.