Branka Zovko-Cihlar

Rođena je godine u Sarajevu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radi u Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku FER-a. Do sada je u Galeriji FER dva puta izlagala na skupnim izložbama "Djelatnici FER-u za Božić".
 

 

        Izloženi primjerci oslikanog stakla i keramike u Galeriji FER:

                           Oslikana keramička pločica, 2001.

                       Oslikane staklene boce, 1982-2001.