Đurđa Debogović

Rođena u Zagrebu, gdje je i završila Školu primijenjene umjetnosti. Radila kao dizajner u tvornici pločica "Jugokeramika" sadašnji "Inker" u Zaprešiću. Izlagala na samostalnim i skupnim izložbama. Živi i radi u Samoboru.


Popis radova na izložbi u Galeriji FER:  
Samoborski muzej, keramika sa staklom, 20x16 cm, 2002.
Samobors museum, keramik med glas, 2002
Samobor museum, ceramics with glas, 2002

Stari grad Samobor, keramika sa staklom, 18x22 cm, 2002.
Gamla stan i Samobor, keramik med glas, 2002
Old town of Samobor, ceramics with glas, 2002

Pogled s Gradne, keramika sa staklom, 28x20 cm, 2002.
Utsikt fran Gradna, keramik med glas, 2002
The view from Gradna, ceramics with glas, 2002

Pogled s Perkovčeve, keramika sa staklom, 28x20 cm, 2002.
Utsikt fan Perkovčeva gatan, keramik med glas, 2002
The view from the Perkovčeva street, ceramics with glas, 2002 
Samoborski muzej
Stari grad Samobor
Pogled s Gradne
Pogled s PerkovceveAdresa:
Đurđa Debogović
Cjetno naselje 24
Samobor, Hrvatska
Tel: (+385 1) 3362-769