Vladimir Muljević

Rođen je 1913. u Zagrebu. Polazio je Realnu gimnaziju gdje su mu profesori crtanja bili akademski slikari Bogumil Car, Petar Papp i Jerolim Miše. Na tehničkom fakultetu sluša deskriptivnu geometriju kod prof. Juraja Božičevića. Živi u Zagrebu kao profesor FER-a u mirovini. Do sada je u Galeriji FER četiri puta izlagao na skupnim izložbama "Djelatnici FER-u za Božić".

Popis slika na izložbi u Galeriji FER:  
Tvrđava Sv. Ivan, flomaster, 21 x 31 cm, 2001.

Crkva Sv. Roka, flomaster, 31 x 21 cm 2001.

Tvrđava Lovrijenac, flomaster, 21 x 31 cm, 2001.

Tvrđava Bokar, flomaster, 21 x 31 cm, 2001.

Bor, flomaster, 30 x 20 cm, 2000.