GALERIJA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Unska 3, Zagreb
 

ŽIVKO TOPLAK

"ISKUSTVO KAMENA"

Izložba akvarela

9. - 24. siječnja 2003.

 
Živko Toplak, likovni umjetnik i dizajner, rođen je 2. svibnja 1946. godine u Varaždinu. 

Vrlo rano dobiva likovnu poduku od akademskog slikara i pedagoga Gašpara Bolkovića-Pika s otoka Raba, no profesionalno se opredjeljuje za metalsku struku i radi preko 25 godina u Metalskoj industriji Varaždin te osniva dizajnerski studio za potrebe firme. Često grafički uređuje knjige i plakate, te kataloge izložbi. Za logotip "Ljevarstva Hrvatske" dobiva nagradu te 1974. godine priređuje svoju prvu veliku izložbu u Muzeju Varaždin pod pokroviteljstvom "Narodne tehnike Hrvatske" - Zagreb. 

Članom najstarijeg likovnog društva u Hrvatskoj koje okuplja neprofesionalne stvaraoce, "Likovne udruge Varaždin", postaje 1975. godine, a u članstvo "Hrvatskog društva likovnih umjetnika" - HDLU primljen je 1984. godine. Za happening "Aquamarin" u Voloskom nominiran je za prvu međunarodnu nagradu, a dobitnik je treće nagrade "Mandrać" grada Opatije. Inicijator je izdavanja monografije "100 slikara i kipara" autora Jurija Baldanija, a uvršten je i u monografsko izdanje autora Josipa Depola "Figuracije u Hrvatskom slikarstvu 1970. - 1995." Dobitnik je priznanja Kulturno-prosvjetnog sabora Hrvatske za likovna dostignuća, plakete Jubilarnih V. Varaždinskih baroknih večeri, Grba grada Zagreba i Bologne. Prima izuzetno priznanje, "Ponosnicu", koju dodjeljuju djeca žrtve rata, a u sklopu svjetske fondacije "Herman Gmeiner" - "SOS Dječje selo Hrvatske" za rad s djecom u Lekeniku.

Do sada je priredio 105 samostalnih  i 475 skupnih izložbi, te učestvovao na 138 likovnih kolonija. S udrugom "Pinta" nastupio je u Beču, Budimpešti, Pečuhu, Baji, Münchenu, Koblenzu, Leinsteinu i Berlinu da bi pomogao pri očuvanju kulturne baštine i restauraciji devastiranih kulturnih spomenika. Nedavno je priredio samostalnu izložbu u Bilbau u Španjolskoj, a trenutno mu se održava izložba u Cremoni u Italiji.

Uz još nekoliko autora bio je učesnik je prve "Jumbo" likovne izložbe uz cestu iz smjera Budimpešta - Varaždin, a koja se sastojala od prezentacije likovnih djela na jumbo plakatima velikog formata.

O autoru je snimljen film 1972. godine, ali je objavljen tek 1996. godine u emisiji "Crno-bijelo u boji", te još tri TV izložbe. Aktivan je i u ekološkoj udruzi "Dravska liga", a posljednji mu je prilog bila izložba "Rekvijem za Dravu" u sklopu izložbe HDLU-a Varaždin i happening "Drava nije Krava" u Legradu.

 Akvarelom se izražava već više od 20 godina uglavnom tematikom pejzaža uz Dravu. Trenutno završava opus "Iskustvo kamena" kao refleksiju čestih boravaka uz more i započinje opus "Brodovi".


ISKUSTVO KAMENA

Doživjeti krajolik znači duboko u nutrini osjetiti ga, proživjeti ga, učiniti ga neodvojivim dijelom sebe. Transponirati ga u drugi oblik realnosti, materijalizirati ga likovno i konotativno, apsolutno podrazumijeva doživljaj.

Živko Toplak svoj je život vezao uz Dravu, svjesno. Budući da nas, kao dio prirode i prirodnog ciklusa, oblikuje, ugrađuje se u nas i zadaje temeljne smjernice našeg bazičnog, nesvjesnog dijela percepcije, krajolik je i ovoga puta, u dijelu sebe, Živku Toplaku, učinio svoje. Već dvadesetak godina, što je polovina njegovog likovnog života, ovaj autor, likovni homo universalis, iskazuje svoju pozitivnu likovnu i životnu hiperaktivnost putem akvarela. Kao i u djelima venecijanskih i holandskih pejzažista i vedutista, i u Toplakovim magličastim pejzažima nalazimo predio zgusnut u izrazitu akvarelnu afektivnu šifru. Jutarnje i večernje izmaglice nad rijekom doživljavaju snažnu i logičnu transpoziciju u koloristički bogatim akvarelima. Taj kondenzat vodene pare tako karakterističan za predjele uz veliku vodu dobio je logičnu materijalizaciju u tehnici slikanja vodom. Jutro, večer, trenutak pred kišu - sve to vrlo transparentno i jednoznačno doživljavamo već pri prvom pogledu na Toplakove prizore Drave. Višeslojnim slikanjem , vešekratnim nanošenjem boje, rijeđenjem, otapanjem, stvorio je likovne predjele koji odišu istom atmosferom mirnog toka vode i koji gotovo da emaniraju istu količinu vodenog oblaka. To iskustvo velike vode, taj temeljni pečat koji određuje njegovo stvaralaštvo, prenio je kasnije i na "iskustvo šume" koristeći se jednakim, jakim koloritom u prikazivanju srodne teme, šumskog pejzaža.

Život, profesija, humanost i putovanja vezali su ga perceptivno i emotivno unazad nekoliko godina za drugu vrstu pejzaža i novu vrstu motiva: kameniti mediteranski krš. Kamen. Umjetnost kao iskustvo života omogućava i dozvoljava da viđeno, doživljeno, transformirano u novi kod, likovni naime, materijaliziramo. Novo iskustvo koje Toplaka tjera na novo promišljanje akvarela zove se "iskustvo kamena". Ishodište tog novog životnog i likovnog iskustva, možda profecija putovanja na more koje se tek ima dogoditi, također - možda - leži u jednom riječnom pejzažu s kraja 80-tih i kamenčiću koji je našao svoje mjesto u njemu. Sudjelujući u likovnim kolonijama u primorju i na otocima autor se "izložio" utjecaju kamena, očito ga duboko doživio i proživio i odlučio se (točnije: bio natjeran od impresije proživljenog) na još jednu transpoziciju postojećeg. Za razliku od dotadašnjih pejzaža, autor je iz ovog akvarelnog lapidarija apstrahirao svaku priču koja postoji u pejzažu. Nema naracije, sve je svedeno na znak, na asocijaciju oštrine kamena, na njegovu bjelinu. Potpuno primjereno, odrekao se jakog kolorita, tumačeći i medijem boje (gotovo ne-boje obzirom na stupanj njezine redukcije) realnost kamena. Potpuno osamostaljen poredak plastičnih oblika - znakova nosi jaku vezu s percepcijom realnog i čuva uspomenu na viđeno. Lišeni figurativnosti, ovim pejzažima je namjera donijeti psihološku strukturu kamena. Samostalan crtež funkcionira kao znak i konotativno, nedvojbeno, sugerira realnost kamenog pejzaža. Na trenutke, znakovi se slažu u gotovo realni prikaz kamenitog pejzaža. Stapaju se dvije realnosti: ono što je trebalo funkcionirati kao goli znak nosi promatračevu percepciju dalje i nezaustavljivo se znakovi slažu u realno prikazan prostor pejzaža. Autonomne plastične strukture u zajedništvu s temom tako su ipak priča o kamenu. Doživljena, proživljena, transformirana, materijalizirana. Istinita.

Gordana Trajković ... Bilo bi, dakako, za slikara daleko "jednostavnije" da je u svojoj potrazi krenuo s jednom od aktualnih trendovskih formacija, ali oslanjajući se od početka isključivo na vlastita iskustva, Toplak je izgubio povjerenje u tzv. "kolektivne projekte", hrabro i osamljeno krenuvši u "individualnu istrazivačku pustolovinu". 

Josip Depolo
"Figuracije u Hrvatskom slikarstvu 1970-1995" 
 

Adresa:
Živko Toplak
42000 Varaždin, Međimurska 3
Tel: (+385) 42 232 705
Tel: (+385) 98 1638 389
E-mail: akvarelli.zivko.toplak@yahoo.com
URL: http://www.vagalum.com/Toplak.htm

Izloženi akvareli

"Moja Drava I"
"Moja Drava II"
"Čamac na Dravi"
"Zvuk nad vodom"
"Žuti pejzaž"
"Božić na Dravi"
"Pretkazanje"
"Iskustvo šume I"
"Iskustvo šume II"
"Iskustvo šume III"
"Muzej akvarela" - kolaž
"Iskustvo kamena"- kolaž
"Iskustvo kamena I"
"Iskustvo kamena II"
"Iskustvo kamena III"
"Iskustvo kamena IV"
"Iskustvo kamena V"
"Iskustvo kamena VI"
"Iskustvo kamena VII"
"Iskustvo kamena VIII"
"Iskustvo šume IX"
"Jedrenjak"


MOJA DRAVA


ISKUSTVO ŠUME


ISKUSTVO KAMENA


Fotografija
Mario Hlača
Grafičko oblikovanje, priprema i tiskanje kataloga
SWAN d.o.o., Samobor

ISBN 953-184-037-7


    Virtualna setnja kroz izlozbu!  
Fotografije s otvorenja izlozbe
Vaša pitanja, sugestije i primjedbe su uvijek dobrodošli. Molimo Vas pošaljite ih na: