Sandra Hutter

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je i magistrirala na FER-u. Radi u Zavodu za visoki napon i energetiku. Bavi se visokogorskim planinarstvom i član je planinarskog društva sveučilišta "Velebit", a od ove godine i fotokluba Zagreb, te su izložene fotografije spoj dva hobija. Do sada je više puta izlagala na skupnim izložbama u Galeriji FER.Popis umjetničkih radova na izložbi u Galeriji FER

Plitvice 1, dijapozitiv, 2004.
Plitvice 2, dijapozitiv, 2004.
Pahuljice 1, dijapozitiv, 2004.
Pahuljice 2, dijapozitiv, 2004.
 
 

Povratak na stranicu 42. izlozbe