Livia Matošević

Rođena je 1977. g. u Mostaru. Apsolventica Pravnog fakulteta u Zagrebu. Članica Foto-sekcije KSET-a od 2003. g.
 Popis umjetničkih radova na izložbi u Galeriji FER

I know the pieces fit 'cause I watched them tumble down,  fotografija, tonirano printano na Ilford delta 400 na 3200; 2004.
Izlaz, fotografija, printano na Ilford Pan 400 na 1600; 2004.
Mrtva priroda, fotografija, printano na foto-papiru efke KB 100; 1993.
 
 

Povratak na stranicu 42. izlozbe