Back to  Main Page / Povratak na glavnu stranicu
GALERIJA FER
Unska 3, Zagreb, Hrvatska
 

NEVEN ŠIMIĆ

TIPOGRAFIKA & LINOREZI
 

13. svibnja - 10. lipnja 2005.


 
Neven Simic Neven Šimić  rođen je u Zagrebu 1968. godine. Nakon završene Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, grafičkog smjera, 1994. godine diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi grafike prof. Frane Para. Tijekom studija dobiva nagradu Zagrebačke banke; sudjeluje u projektima u sklopu Vrbničke grafičke akademije u Vrbniku; skupnim izložbama u Vrbniku, Krku, Rijeci i Zagrebu; te ima nekoliko samostalnih izložbi.

Danas radi kao voditelj radionice za visoki i duboki tisak na Grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, bavi se likovnim oblikovanjem, te likovnim postavom etnoloških zbirki i izložbi. 
 

Adresa

Đurmanec 162
49225 Đurmanec
tel. 049/346 021

E-mail: 

Samostalne izložbe

1991. Omladinski kulturni centar, Krapina
1994. Izgubljeni raj - grafička mapa, Galerija grada Krapine
1999. Listanje dubine, Dvorana Elektre Zabok
2001. Linorezi, Galerija Šovagović, Zagreb
2004. Tipografika, Galerija Vladimir Buzančić
2004. Tipografika, Galerija grada Krapine


Visnja Slavica GaboutIzložba grafika Nevena Šimića, naziva "Tipografika i linorezi", izložba je autora osobenog grafičkog senzibiliteta. Autora koji je već zarana formirao svoj prepoznatljivi autorski rukopis i pokazao u svome stvaralaštvu sugestivnu, asocijativnu i čulno vibrantnu - ali produhovljenu poetiku. Krije ova izložba u sebi, kroz pregled od nekoliko godina, svojevrsnu vizualnu rekonstrukciju sadašnjeg stila i kratak sažetak razvojnoga puta ovoga umjetnika : puta od prvih postakademijskih linoreza u dubokome tisku, pa sve do najnovijih ambijentalnih tipografika u svilotisku. I premda je u tom relativno kratkom vremenskom rasponu grafički izričaj Nevena Šimića doživio neminovne mijene, on je uvijek, po nekim osnovnim autorskim značajkama, ostao prepoznatljiv. Prepoznatljiv po izražajnoj liniji i rukopisnoj kaligrafiji profinjenih struktura, po vrtložnosti i dinamizmu kompozicije, po odlučnoj gesti i snažnoj ekspresivnosti, te najposlije po začudnoj emanaciji energije, koja izvire iz samoga čina i procesa izrade grafika. Grafika koje su u njega uvijek sugestivan vizualni zapis . Sugestivan ponajprije onda kad se radi o linorezima, njegovim ranim radovima, kod kojih, premda još dominira neka naznaka, slutnja - ili asocijacija prepoznatljivosti, motiv već prelazi u finu linearnu strukturu koja se pomalo oslobađa narativne komponente, dok glavnu riječ preuzimaju čisti likovni elementi: snažna, čvrsta, "štapićasta" (ili ponegdje paučinasta) linija, te suzdržani kolorit. Zapis je sugestivan, međutim, osobito onda kad se radi o današnjim tipografikama, koje su plod eksperimentiranja s medijem i istraživanja bogatstva novih izražajnih mogućnosti - onih koje se pojavljuju istodobno i kao slučajnost i kao promišljenost; kao izvanvremensko doživljajno područje i kao područje analitičke egzaktnosti; kao susret imaginarnog i stvarnog; poetičnog i realnog. Ali prije svega kao krajnja sublimiranost likovnoga jezika zbog ojačanja dojma: kao pročišćenost kompozicije, kao elementarnost korištenja čiste boje i kao sažetost i stilizacija forme. Istodobno, međutim i kao bujnost i vibrantnost linijske strukture, zamijenjene sad tipografijom - slovima koja kipte, roje se i cure, gibaju se i bujaju, rasplinjujući formu i materiju u energiju, a polje grafičkog lista pretvarajući u nešto imaginarno i neuhvatljivo, u duhovno i metafizičko. Tome pridonose, uz krajnju pročišćenost grafičkoga likovnog jezika i neki sasvim novi elementi preuzeti iz suvremene likovne prakse -  zidna instalacija s paralelnim pleksi-pločama, holografski efekt s optičkom iluzijom, kao i ambijentalna instalacija s otiskom na platnu.

Šimićeve grafike uvijek predstavljaju dinamički sklad intuitivnoga, emotivnoga i racionalnoga. I uvijek su to, od samoga početka, slobodni asocijativni predjeli koji bilježe autorovu čistu imaginaciju - njegov senzibilitet i bogatstvo njegova duhovnoga svijeta, njegovu nadahnutu crtačku grafiju finih linijskih struktura, te poetsku snagu njegova traga ruke, u kojem je koncentriran doživljaj. A uobličenje toga doživljaja diktira gestualna kretnja, koja za sobom ostavlja uzgibanost i pokrenutost; nemir i dinamiku. Ona vrtloži prostorom izazivajući osjećaj centrifugalnih i centripetalnih sila; stezanja i rasplinjavanja prostora; privlačenja i suprotstavljanja unutarnjih čestica, uvlačeći tako gledatelja tamo negdje u jezgru pulsacija - ili djelujući na njega u širokoj zoni svojega okruženja. Unatoč naizgledne ležernosti, međutim, Šimićeve grafike funkcioniraju unutar strogo zadanih koordinata "grafičkoga sistema". Ipak! Disciplina rukopisa ne zaustavlja poetiku izričaja; preciznosti izvedbe ne otklanja senzibilitet geste; a analitički pristup ne isključuje treperenje autorovih emocija.

Veliki hrvatski grafičar Albert Kinert uvijek je govorio kako grafika mnogo traži od onoga tko joj se posveti i od onoga tko je voli. Ali mu zauzvrat i mnogo daje. Jer to je jedna od najzahtjevnijih, najproduhovljenijih i najtežih likovnih disciplina : po svojim osnovnim izražajnim sredstvima škrta je, pa temeljeći se ponajprije na čvrstoj vezi linije (rjeđe boje) i materijala, ona minimumom mora izreći maksimum. Njezin govor stoga mora biti krajnje osmišljen, tražeći da je prigli umjetnik izrazite individualnosti i samosvojnosti, senzibilnosti i kreativnosti - i iznad svega discipline rada. Umjetnik koji će u sebi pomiriti strpljivost i impulzivnost, sustavnost i spontanost, radnu ozbiljnost i kreativnu zaigranost, strogost postupka i slobodu eksperimenta. Prema dosadašnjem grafičkom stvaralaštvu Nevena Šimića, čini se da su ovaj autor i ovaj medij pronašli jedno u drugome svoga odabranika i svoga poštovatelja. 

Višnja Slavica Gabout

POPIS IZLOŽENIH RADOVA
1.   "THIS"
2.   "FILE"
3.   "MUST"
4.   "BE" 
5.   "CONVERTED"
6.   "WITH"
7.   "BIN"
8.   "HEX"
9.   "4.0"
10. "Potraga"
11. "Listanje dubine"
12. "Mutni vrtlog"
13. "Stvaranje planeta"
14. "Prolaz"
15. "Treptavo plavetnilo"
16. "Slap crni"
17. "Sumrak"
18. "Gibanja"
19. "Veliki prasak"
230x230 cm, 2004., svilotisak na platnu
150x108 cm, 2004., svilotisak
145x108 cm, 2004., svilotisak
170x108 cm, 2004., svilotisak
150x 85  cm, 2004., svilotisak na plexi
200x108 cm, 2004., svilotisak
240x108 cm, 2004., svilotisak
160x108 cm, 2004., svilotisak
120x108 cm, 2004., svilotisak
  50 x 70 cm, 1997., linorez
  80 x 54 cm, 1998., linorez
  71 x 48 cm, 1998., linorez
  52 x 40 cm, 1999., linorez
  82 x 56 cm, 1999., linorez
  52 x 64 cm, 1999., linorez
  62 x 92 cm, 1999., linorez
  29 x 40 cm, 2001., linorez
  29 x 40 cm, 2001., linorez
  60 x 62 cm, 2003., linorezFotografija
Mario Hlača

Tisak kataloga
SWAN d.o.o., Samobor

ISBN 953-184-085-7


Back to  Main Page / Povratak na glavnu stranicu
  Invitation    
Virtual walk through exhibition
 
Photo
Vaša pitanja, sugestije i primjedbe su uvijek dobrodošli. Molimo Vas pošaljite ih na: