Ana Sović

Rođena je 1983. u Ivanić Gradu. Diplomirala je u 2006. na smjeru Automatika, a zaposlena je na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija kao znanstveni novak. Član je Foto video kluba „35 mm“ Križ, te Udruge slobodnih umjetnika „FORMA 2000“ Ivanić Grad. Do sada je izlagala svoja ulja na platnu i svoje umjetničke fotografije na izložbama u Ivanić Gradu, Križu, Velikoj Gorici, Čazmi, Križevcima, Zagrebu te četiri puta na izložbama "FER-u za Božić".  Sudjelovala je u likovnim i fotografskim kolonijama u Studentskom gradu i u Đurđevcu. 
 
Popis umjetničkih radova na izložbi u Galeriji FER

Žuta, ulje na platnu, 30 x 20 cm, 2007.
Crvena, ulje na platnu, 20 x 15 cm, 2007.
Roza, ulje na platnu, 24 x 18 cm, 2007.
Krug boja, ulje na platnu, 29 x15 cm, 2007.
Izrezani bor, ulje na platnu, 25 x 20 cm, 2005.
Kraj svijeta, ulje na platnu, 20 x 25 cm, 2005.