Vladimir Muljević 

Rođen je 1913. g. u Zagrebu. Polazio je Realnu gimnaziju gdje su mu profesori crtanja bili akademski slikari Bogumil Car, Petar Papp i Jerolim Miše. Na Tehničkom fakultetu sluša deskriptivnu geometriju kod prof. Juraja Božičevića.  Do sada je osam puta izlagao na skupnim izložbama u Galeriji FER. 

Preminuo je u 95. godini života 26. veljače 2007. godine.

 Popis umjetničkih radova na izložbi u Galeriji FER

Impresija, pastele, 32 x 22 cm, 1961.