Go to home page
 

 Višnja Slavica-Gabout, prof.


KOLONIJE
 

MEĐUNARODNA SLIKARSKA KOLONIJA "FULFINUM", Omišalj

Međunarodna likovna kolonija Fulfinum već niz godina organizira se na otoku Krku u mjestima Omišalj i Njivice pod pokroviteljstvom Turističke zajednice općine "Njivice - Omišalj" i Turističke zajednice Primorsko - goranske županije. Svake godine u mjesecu lipnju poziva se desetak slikara, koji rade na otvorenom, u staroj, živopisnoj gradskoj jezgri drevnoga grada Omišlja, na obali turistički živih Njivica, u prirodi i uz more. Najatraktivniji je međutim rad i druženje u ambijentu obližnjeg arheološkog nalazišta starog rimskog veteranskog grada Fulfinuma (2.st.), te podno zidina prekrasne starokršćanske bazilike Mirine (5.st.) - najveće i ponajbolje sačuvane sakralne građevine iz toga doba u ovom području. Radi se u tehnici ulja/akrilika, a umjetnici u principu imaju slobodu odabira teme (u suglasju sa svojim načinom likovnog izričaja), uz preporuku da se ipak inspiriraju ambijentom u kojem rade - motivima Omišlja i Njivica, a posebno Fulfinuma i Mirina. Fundus djela koji pritom nastaje službeno je evidentiran u Galeriji Njivice, u kojoj se svake godine održi izložba radova s predhodne kolonije, a kojom izložbom kolonija i službeno započinje s radom. Do sada su, osim hrvatskih umjetnika riječkog, istarskog, zagrebačkog, varaždinskog i splitskog kruga, na koloniji sudjelovali i umjetnici iz Italije, Austrije, Njemačke, Ukrajine i Slovenije. 
 

Međunarodna keramičarska kolonija "Raku", Plemenitaš
Plemenitaš: DRUŽENJE UMJETNOSTI I PRIRODE

Malo selo Plemenitaš kraj Lukovdola u Gorskom kotaru, smješteno u slikovitom planinskom krajoliku iznad rijeke Kupe, uz samu granicu sa Slovenijom, svake godine sredinom ljeta postaje živim umjetničkim centrom i sastajalištem likovnih umjetnika iz cijeloga svijeta. Stara, već odavno od školske djece napuštena seoska škola, preuređena za boravak i rad umjetnika, te prekrasan okolni ambijent, za mnoge su jedan od najatraktivnijih ne samo keramičarskih, nego i kiparskih centara u nas, u kojem se peče raku i u kojem nastaju skulpture na otvorenom, gdje umjetnici mogu raditi u izvanrednim ateljeima u zatvorenom i u još ljepšem ambijentu na otvorenom, gdje izmjenjuju iskustva i gdje se druže s umjetnošću i s prirodom.

Osobito inspirativno u ovom ambijentu je peći raku, jer se on ovdje doživljava izravno, u direktnom kontaktu i suglasju s prirodom i njezina četiri elementa - zemljom, vodom, zrakom i vatrom. Raku-posude koje ovdje nastaju zato podsjećaju na one davne, izvorne: jednostavne su i ne pretjerano dekorirane, podatne, taktilne i rukom modelirane, da se osjeti dodir gline i otisak dlana. Posebni efekti boje - tako karakteristični za tu tehniku, rezultat su vađenja još užarenih predmeta iz peći i njihova hlađenja na zraku (proces oksidacije), pri čemu se u daljnjem postupku - u procesu redukcije (sad sprječavanja izlaganja kisiku, što se postiže zatrpavanjem predmeta piljevinom, lišćem, travom ili nekom organskom tvari) predmet "odimljava", a keramičke glazure dobijaju dodatne srebrne, zlatne i bakrene efekte, odnosno doživljavaju začudne transformacije: fine mliječne ili prozračne sfumature i "mrežasta propucavanja" (kraklire) po površini, što se posebno cijeni među raku-keramičarima. Likovni centar djeluje pod nazivom Oblikovna likovna radionica "Plemenitaš", a vodi ga akademska kiparica i keramičarka Vesna Osojnički. 
 

Ljepota raku keramike, Bakar/Klimno

Ono što je posljednjih dvadesetak godina učinilo raku posebno omiljenim i privlačnim među keramičarima cijeloga svijeta je sloboda, spontanost i nekonvencionalnost koju on nudi u procesu umjetničkog stvaranja, te mogućnost višestrukog eksperimentiranja medijem. Osim izuzetno profinjenih efekata koje daruje površini keramičkih predmeta, raku je isto tako i svojevrsni likovni happening, koji se događa u inspirativnom zajedništvu umjetnika - keramičara, rađajući pritom uvijek čudesno lijepe keramičke predmete.
Premda danas mnogi raku shvaćaju tek kao dekorativnu keramičarsku tehniku, ona je mnogo više od toga. Ona je, u izvornoj primjeni, cijela jedna životna filozofija, temeljena na egzistencijalnom promišljanju i meditaciji, na duhovnom opuštanju i na uspostavi ravnoteže između duha i materije. A sve to pod uvjetom povratka iskonima i suglasja s prirodom i s četiri osnovna prirodna elementa - zemljom, vodom, vatrom i zrakom. Tako raku na jedan poseban - istodobno likovni, misaoni i poetski način, ponavlja priču o genezi života i mijenama prirodnih elemenata, te o njihovoj transformaciji iz duhovne u materijalnu i obrnuto, iz materijalne u duhovnu supstancu. Priča on o metamorfozi (kroz vatru "očišćenja i spoznaje") amorfnih, bezobličnih tvari u oduhovljene umjetničke predmete nabijene simbolikom i asocijativnošću, o pretvorbi energije i preobrazbi materije, pri čemu umjetnik postaje svojevrsni demijurg, koji u isto vrijeme stvara i potire, izgrađuje i spaljuje. On je tako na neki način i praiskonski "duhovni kovač" i moderni alkemičar, čije se magične keramičke tvorevine doimlju kao da su jednom zemaljskom podrijetla i nebeske sudbine, drugi put nebeskog podrijetla i zemaljske sudbine. Zato se ove keramike uvijek čine istodobno mitske i ruralne, svakodnevne i bezvremene, iskonske i suvremene, doznačujući se i vizualno i taktilno : percepcijom i opipom, okom i dlanom.

Uravnoteženost, smirenost i sažetost forme, kao i rafiniranost glazurnih dekoracija, bile su karakteristike izvornih japanskih raku - posuda za čaj, koje su u tradicionalnoj zen - budističkoj "ceremoniji čaja" oblikovno i značenjski sažimale ideje japanske filozofije, religije i kulture uopće. Suvremena raku - keramika, oslobođena bilo kakvih određenja u formi, namjeni i značenju, danas dozvoljava (i pokazuje) izuzetno bogatstvo oblika i dekorativnih efekata, stilskih izričaja i autorskih izraza. Djeluje ona međutim najsnažnije i najdirektnije onda kad se, prema principu "manje je više", u tragu svojih počela, pojavljuje u svojoj najelementarnijoj varijanti : pročišćeno jednostavna, podatno asocijativna i delikatno označena.

Raku-kolonija, koja se svake druge godine održava u malome mjestu Klimno na otoku Krku, u organizaciji Egle Cvjetković, vlasnice Galerije "Morčić" iz Bakra, okuplja petnaestak vrhunskih hrvatskih keramičara, koji se nekoliko dana, kroz zajednički rad i druženje, posvećuju rakuu. Nastali keramički predmeti na kraju se izlažu u bakarskoj Galeriji "Morčić", predočujući u punom sjaju "ljepotu raku keramike".


Go to home page