Jadranka Štajduhar: "Čamac na Kupi", akvarel, 50 x 62 cm, 1998.(40 KB)


Homepage