Jadranka Štajduhar: "Jutro na Kupi", akvarel, 37 x 54 cm, 1998.(36 KB)


Homepage