Jadranka Štajduhar: "Na obali jezera", akvarel, 47 x 60 cm, 1997.(33 KB)


Homepage