Jadranka Štajduhar: "Na obali Kupe", akvarel, 48 x 67 cm, 1998.(44 KB)


Homepage