Jadranka Štajduhar: "Smiraj dana", akvarel, 43 x 67 cm, 1997.(41 KB)


Homepage