G A L E R I J A
FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA


Izložba "Tragom svjetlosti i boja"

odabir iz fundusa "Galerije blaženog Alojzija Stepinca", Krašić

13. 04. 2000. - 05. 05. 2000. g.


Umjetnici čiji radovi su zastupljeni na izložbi

 1. Ivica Antolčić, kipar i grafičar, "Golub mira", crtež, akvarel, 1996.
 2. Josip Bičanić, naivni kipar, "Marija s Isusom", skulptura od drveta, 1998.
 3. Emil Benčić, keramičar, "1946-1960", porculan, 1996.
 4. Danijel Butala, akademski slikar, "Krist u Duhu Svetome", grafički list, 1995.
 5. Ana Crnković, slikar, "Simboli kardinala Stepinca", reljef u tehnici slame, 1998.
 6. Zlatko Čular, akademski kipar, "Oltar", suhi pastel, 1995.
 7. Josip Deranja, akademski slikar, "Krašićki bregi", suhi pastel, 1997.
 8. Lidvina Erl-Luketa, likovna pedagoginja i slikarica, "U vjeri je spas", ulje na platnu, 1997.
 9. Renata Facan Grdiša pl. Kušec, akademska slikarica, "Raspelo", kombinirana tehnika, 1996.
 10. Marijan Glavnik, akademski kipar, "XIII postaja", kombinirana tehnika, 1996.
 11. Živko Haramija, akademski slikar, "Kapelica u Pribiću", akvarel, 1996.
 12. Dragutin Kiš, dipl.inž.hortikulture i slikar, "Plješivički vinogradi", akvarel, tuš, 1999.
 13. Velimir Ključe, slikar, "Pristup crkvi", ulje na platnu, 1998.
 14. Antun Knežević, kipar, "Križ je moj oslonac", kamen, 1997.
 15. Milena Lah, akademski kipar, "Zalazak sunca", ulje na platnu, 1998.
 16. Željko Mareković, slikar i kipar, "Raspelo", kovani bakar, 1998.
 17. Nikola Novosel, slikar, "Dolska crkva", ulje na platnu, 1997.
 18. Alma Orlić, akademska slikarica, "Krašićki krajolik", akvarel, 1995,
 19. Ante Orlić, akademski kipar, "Kardinal", medalja u gipsu, 1995.
 20. Donat Orlić, akademski slikar, "Krajolik", ulje na platnu, 1999.
 21. Kata Mara s. Pija Padjen, akademska slikarica, "U Tebe se Gospodine uzdam", ulje na platnu, 1998.
 22. Nikola Peričić, slikar, "Križ nad Istrom", ulje na platnu, 1995.
 23. Đuka Petrek, slikar, "Dvorac Slavetić", ulje na papiru, 1997.
 24. Lidija Sudarević-Brajon, slikarica, "Crkva Presvetog Trojstva", akvarel, 1998.
 25. Blaženka Šoić-štebih, keramičarka, "Križ", glazirana keramika, 1995.
 26. Zorica Turkalj, akademska slikarica, "Leptir s Isusom", kombinirana tehnika, 1997.
 27. Zvonimir Vila, akademski slikar, "Mučenici 2", crtež olovkom, 1999.
 28. Danijel Žabčić, akademski slikar, "Krašić", ulje na platnu, 1999.
 29. Nada Žiljak, akademska slikarica, "Stvaranje svijeta", crtež tušem, 2000.


Galerija se nalazi u prizemlju zgrade D (D025), a može se razgledati svaki dan od 9 do 15 sati