Bogorodica s djetetom, Juraj Ćulinović, 1460.-1470.g., Šibenik, Gradski muzej
(49KB)

D. Domančić sliku nalazi u Šibeniku (1965) i signalizira svoje otkriće prije restauracije: " Našli smo ga baš u njegovom zavičaju, u Šibeniku, kojem je 1489 godine htio ostaviti na oltaru tamošnje katedrale sliku - više da ostavi dragu uspomenu svoje ruke u ovom kraju, više na čast i slavu nego na korist - kako je sam istaknuo u ugovoru s Didomerovićima, naručiteljima slike."