Bogorodica s djetetom, Emanuel Zane, XVII st., Dobrota, Sv. Stasija
(49KB)

Slika spada u klasično djelo italokretske škole XVII stoljeća. Tek je 1966. godine G. Gamulin pripisuje Emanuelu Zane, slikaru i parohu crkve S. Giorgio dei Greci u Veneciji.