Lovro Dobričević, 1465 - 1466 Dubrovnik, Sv. Marija na Dančama
(49KB)

Poliptih na glavnom oltaru crkve Sv. Marije na Dančama u Dubrovniku izrađen je po narudžbi koju su četri vlastelina dala Dobričeviću za crkvu sagrađenu 1457. godine. Bogorodica s djetetom je smještena u mandorli sačinjenoj od kerubina, dok podno njenih nogu sjede dva mala anđela svirača. Cijelim poliptihom dubrovačko slikarstvo sustiže razvoj mletačke rane renesanse. Slika u svetištu je dvostruko većih dimenzija od izložene.