Autor i ...


Riječ ima prof. Jure Zečević


Riječ ima likovni kritičar prof. Juraj Baldani


Posjetioci na otvorenju izložbe - istok


Posjetioci na otvorenju izložbe - jug


Posjetioci na otvorenju izložbe - jugozapad


Posjetioci na otvorenju izložbe - sjeverozapad 


Riječ ima i autor 


Potom je uslijedio domjenak


Autor prima čestitke


Autor, naš slikar doc. Ante Marušić i ...


Prof. Juraj Baldani, slikarice Kata Mara s. Pia Padjen i Alma Orlić


Na domjenku se vodila zanimljiva rasprava


Voditelj Galerije, prof. Mario Žagar sa suprugom


Naš dekan prof. Slavko Krajcar proučava tehniku izrade