Bogorodica s djetetom, Božidar Vlatković, 1496.g., Cavtat, Franjevačka crkva
(49KB)

Ova se slika nadovezuje na liniju Giambono, Dobrićević. Nosi u sebi izrazite karakteristike dubrovačke slikarske škole koji se kasnije lijepo nadovezuju u djelima njegova sina Nikole Božidarevića. Zna se da je 1495. godine sklopljen ugovor s Vlatkovićem o izradi velikog poliptiha pa se može predpostaviti da je ova slika bila središnji dio. Original je u cjelosti znatno oštećen, čak izgubljen u detaljima, pa se izložena slika može smatrati pokušajem dosizanja izraza dubrovačke škole s kraja XV stoljeća.