Autorova kćerka, unuka, praunuka i ...


Voditelj galerije predaje riječ dekanu


Dekan otvara izložbu


Riječ ima likovni kritičar prof. Juraj Baldani


Posjetioci na otvorenju izložbe - zapad


Posjetioci na otvorenju izložbe - istok


Autorova praunuka 


Autorova praunuka prima cvijeće 


Dekan u ugodnom društvu na domjenku za koji...


... se brinu Branko, Ivo, Mile, ....


Run, Ante i Alma Orlić, Lidvina Erl-Luketa


Juraj Baldani i slikari Maja Božić, Hrvojka Miočić I-ku-ka i Nikola Rubinić Run


Prof. Muljević i kćerka Mirjana, akademska slikarica


Akademska grafičarka i kiparica Sanja Sašo 


Naša slikarica na staklu i keramici prof. Branka Zovko-Cihlar 


Suradnica na realizaciji izložbe Branka Brčić, naš slikar doc. Petar Javor i ...