GALERIJA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Unska 3, Zagreb
 

ANTUN KNEŽEVIĆ
 

POETIKA KAMENA
POETICS OF STONE
 

Izložba skulptura od mramora
Exhibition of marble stone sculptures

18. listopada - 30. studenoga 2001.
Oct. 18 - Nov. 30, 2001

 
Antun Knežević rođen je 13. siječnja 1941. u Babinoj Gredi. Građevinsku školu završio je u Rijeci. Likovnim oblikovanjem bavi se od 1963, a izlaže od 1971. Izrađuje skulpture u kamenu: figure i skupine ljudskih tijela, životinjske likove, a teme su mu scene iz svakodnevnog života kao i one vezane za povijest, religiju, te erotske sadržaje. Izradio je i ciklus reljefa u bakru, minijature iz roga, kosti i drveta s likovima primoraca i slavonaca. Na području primijenjenih umjetnosti ukrašava lule ukrasima iz roga, kosti i drveta. Autor je i većeg broja dekoracija i artikulacija interijera, a bavi se i izradom kamina. O njegovom likovnom stvaralaštvu pisali su: akademski slikar Antun Grdić, Želimir Prijić, Dejan Mehmedović, Juraj Baldani i Stanko Špoljarić.

He was born in Babina Greda, Croatia on January 13, 1941. He finished secondary school for civil engineering at Rijeka. He started his career in plastic modelling in 1963. His first exhibition dates in 1971. His sculptures are made of stone: figures and human body groups and animals. He is inspired by everyday life scenes, but he also interested in the historical, religious and erotic topics. He made numerous reliefs in copper and miniatures in horn, bone and wood showing the figures of dwellers in Primorje and Slavonia region. In the field of applied arts he decorated pipes with decorations made of horn, bones and wood. He created and decorated a large number of interiors, including fireplaces. His artwork was evaluated and discussed by: academic painter Antun Grdić, Želimir Prijić, Dejan Mehmedović, Juraj Baldani and Stanko Špoljarić.

Antun Knežević
Snimio Mario Hlača
SAMOSTALNE IZLOŽBE / ONE-MAN EXHIBITIONS

Izložbeni salon "Zanatoprema", Rijeka, 1988.
Galerija "San Modesto", Rijeka, 1993.
Laboratorio Artistico di "Andrijano Zacero", Trento, Italija, 1993.
Tourist-galerija, Crikvenica, 1994.
Galerija na Vidmu, Ilirska Bistrica, Slovenija, 1996.
Galerija "Morčić", Bakar, 1996.
Narodno sveučilište Vrbovec, Galerija Vrbovec,  Vrbovec, 1997.
Galerija "Mirko Virius" u, Zagreb, 1997.
Galerija "Sv. Ivan Zelina", 1999.
Art Arena Gallery, Wollongong, Australija, 2000.

pl. Knežević - 1763.

SKUPNE IZLOŽBE / GROUP EXHIBITIONS

Sudjelovao je na izložbama u Rijeci, Bakru,Vrbovcu, Ilirskoj Bistrici - Slovenija, Trentu - Italija, Kaposváru - Mađarska (International Festival of Grotesque - Gallery for Contemporary art, 1996), Zagrebu ("Izložba petorice" - Galerija FER, 1998; "Minijatura u naivi" - Galerija "Mirko Virius", 1998;  100-ta izložba Hrvatskog likovnog društva - Starogradska vijećnica, 1998, "Tragom svjetlosti i boja" - Galerija FER, 2000), Lipiku, Karlovcu, Crikvenici i Driveniku. Za vrijeme svog boravka u Australiji izlagao je u Leichhardtu - Soho Galleries, (2000) i Airport Sidney - Soho Galleries ( 2000).

LIKOVNE RADIONICE I KOLONIJE / ART WORKSHOPS

Sudjelovao je u radu brojnih likovnih radionica i kolonija. Najznačajnije su: "Ex tempore" Ilirska Bistrica - Slovenija (1995, 1996), XI međunarodni vrbovečki likovni susreti (1996), Međunarodna likovna kolonija Crikvenica (1997), Karlovački likovni tabor (1997),  Likovna radionica "Tragom svjetlosti i boja" - Krašić (1997, 2001), Susreti Hrvatskog likovnog društva
Trakošćan (1998), Svibanjski susreti "Paunovac"-  Zagreb (1999, 2001), Lepoglava (1999), "Barba Niko" - Velika Gorica (1999), Lovran (1999), "Jesen pod Okićem" - Sv. Martin pod Okićem (2000,2001), XV saziv "Lovorka Kukanić" - Rijeka (2001).

NAGRADE / AWARDS

1995. nagrađen je prvom nagradom za izvedbu skulpture "Maškaron" u Podgradu (Slovenija). 1995. je na zgradu u Zametskoj 6 u Rijeci postavljen je njegov kameni reljef "Sveti Nikola". Izradio je brončanu skulpturu "Golubica" 1996. koja se dodjeljuje mladim umjetnicima u Primorsko-goranskoj županiji kao nagrada za uspjeh u tekućoj godini. Radovi mu se nalaze u galerijama u Ilirskoj Bistrici - Slovenija, Vrbovcu, Bakru, Krašiću, Lipiku, Trakošćanu, Zagrebu ("Mirko Virius", Fakultet elektrotehnike i računarstva) i Sv. Martinu pod Okićem. Donator je brojnih humanitarnih akcija za Hrvatsku vojsku i stradalnike domovinskog rata. 

Izveo je niz restauratorskih radova na spomenicima prvog reda kao što su: zvonik crkve sv. Marije u Rabu, gradska ura u Rijeci, Lapidarij u Rabu, crkva sv. Marije u Božjem polju u Vižinadi, stari grad Sokolac u Obrovcu i dr.


 
Višnja Slavica Gabout
Snimio A.Marušić
Dojam koji skulpture Antuna Kneževića - posebno ovaj posljednji, "australijski ciklus", ostavljaju na gledatelja je onaj suptilne senzualnosti i lirske melankolije. Jer Knežević je kipar koji oblikuje "po mjeri srca" i po diktatu emocija, meko i čulno, s osjećajem za sentimentalno i poetsko, u suglasju s vibracijama svoje duše i u ritmu pulsiranja svoje intime. Njegove su skulpture zato produhovljene i asocijativne, literarno slojevite i metaforičke, namišljene ponajprije za opip i ponuđene ponajviše za osjet. Satkane od zbiljnosti fizičkog i ekspresivnosti psihičkog, od materijalnog i iskustvenog, sažimlju one u sebi povijesna prisjećanja i stilska podsjećanja, primitive i arhaiku, obujmljujući istodobno konkretnost opservacije i maštovitost idealizacije. Na jedan poseban način, one su spoj narativnog i simboličkog, sažetog i epskog, pokazujući s jedne strane konciznost volumena, a s druge dekorativnost površine; zgusnutu jednostavnost forme i krajnju slikovitost njezine epiderme. I premda su rođeni u krilu mimezisa, ovi kameni likovi daleko su od eksplicitnosti opažajnoga, izmičući individualnoj karakterizaciji u korist tipološke stilizacije i anatomskom realizmu u korist gotizirane oduhovljenosti i modiljanijevske izduženosti. 
Njihov volumen - premda zatvoren, blokovit i napet, djeluje više linearno nego trodimenzionalno; više fluidno i prozračno nego otjelovljeno, komunicirajući prije svega izražajnošću svoje površine - njezinom taktilnošću i asocijativnošću, mekoputnošću i emotivnom natopljenošću. U konačnici, sveukupni dojam naglašeno je ambivalentan: voluminoznost, ali u isto vrijeme i plošnost masa; tvrdoća materijala (kamena i mramora), ali isto tako i njegova svojevrsna mekoća; naracija i istodobno simbolika; materijalnost, ali i spiritualnost. Pritom, bez obzira na stvarne dimenzije, ove skulpture djeluju u prostoru komorno i neagresivno, radije se u njega utapajući, nego ga osvajajući. Doživljavaju se stoga manje kao volumen u prostoru, a više kao oprostorena dvodimenzionalnost, nalik dekorativnoj spletenoj vitici, ili stiliziranoj arabeski - kao studija opservacije i sublimat naracije. Ali ponajprije kao kreativna interpretacija realnosti, koja si dozvoljava stvaralačku slobodu individualnog rukopisa i prepoznatljivog stila, definiranog autorskog profila i metaforičkog izričaja.

The impression we have, when looking at the sculptures of Antun Knežević, especially at his latest, 'Australian' works, is one of subtle sensuality and lyric melancholy. Knežević is a sculptor whose forms are created 'to fit the heart' and dictated by emotions, soft and sensual, with the feeling for sentimental and poetic touch, harmonizing with the vibrations of his soul and pulsating in the rhythm of his innermost feelings. His sculptures are spiritualized and associative, literally complex and metaphoric, meant to be touched and offered to be felt. Comprising the reality of the physical world and the expressivity of mental life, they bring together the recollection of the past events and the reminding of style, primitives and archaism. At the same time they embrace the accuracy of the observation and the imaginativeness of the idealization. They are in a specific way a combination of narrative and symbolic elements, of conciseness and epic, thus introducing both the conciseness of volume and the decorativeness of surface - the condensed simplicity of form and the exclusive picturesqueness of its epidermis. Although based on mimesis, the stone figures are far from perceptional explicity. The individual characterization is avoided in favor of typological stylization and instead of anatomical realism we have Gothic spiritualization and Modigliani's elongation. The volume - although closed, strong and tight - is perceived as flat rather than three-dimensional. It seems fluid and ethereal rather than embodied and it communicates in the first place by means of the expressivity of its surface, which reflects tangibility and associations, softness and emotional fullness. The overall impression is rather ambivalent: large in volume but at the same time plane; of firm material (sandstone and marble) but nevertheless soft; there is narration and symbolic at the same time; physicality and spirituality. Regardless their real dimensions, the sculptures leave an intimate and non-aggressive impression in the space, merging into it rather than conquering it. They are experienced as spatial bidimensionality rather than a volume in the space; they resemble the ornaments or a stylized arabesque, they give the impression as being an observation study and narration sublimate. But in the first place they are creative interpretation of the reality with the artistic license of individual 'signature' and a recognizable style, particular artistic profile and metaphoric expression. 
 

Višnja Slavica Gabout, prof.


Adresa:
Antun Knežević
Ivekovićeva 2, 51000 Rijeka, Croatia
Atelje: Ropci 12, 51243 Tribalj, Croatia
Tel: (+385 91) 5622 - 061


Izložene skulpture / Catalog of exhibited sculptures

Ljubav I, mramor "chelicko" / Love I, marble "chelicko", 109 x 26 x 25 cm, 2000.
Ljubav II, mramor "chelicko"  / Love II, marble "chelicko", 107 x 27 x 24 cm, 2000.
Sportašica I, mramor "chelicko" / Sportsgirl I, marble "chelicko", 106 x 25 x 28 cm, 2000.
Sportašica II,  mramor "chelicko" / Sportsgirl II, marble "chelicko", 16 x 17 x 52 cm, 2000.
Majka s djetetom, mramor "chelicko" / Mother and child, marble "chelicko", 45 x 29 x 27 cm, 2000.
Madona, mramor "chelicko" / Madonna, marble "chelicko", 69 x 27 x 15 cm, 2000.
Žena ptica, mramor "chelicko" / Woman-bird, marble "chelicko", 36 x 15 x 20 cm, 2000.
Poprsje žene,  mramor "chelicko" / Woman bust, marble "chelicko", 37 x 21 x 17 cm, 2000.
Žena koja sjedi I, mramor "chelicko" / Sitting woman I, marble "chelicko", 40 x 17 x 29 cm, 2000.
Žena koja sjedi II, kamen pješčanik / Sitting woman II, sandstone, 37 x 17 x 27 cm, 2000.
Razmišljanje, kamen pješčanik / Thinking woman, sandstone, 29 x 12 x 22 cm, 2000.


 
Ljubav I, mramor chelicko / Love I, marble chelicko
Ljubav II, mramor chelicko  / Love II, marble chelicko
Sportašica I, mramor chelicko / Sportsgirl I, marble chelicko
Sportašica II,  mramor chelicko / Sportsgirl II, marble chelicko
Majka s djetetom, mramor chelicko / Mother and child, marble chelicko
Madona, mramor chelicko / Madonna, marble chelicko
Žena ptica, mramor chelicko / Woman-bird, marble chelicko
Poprsje žene,  mramor chelicko / Woman bust, marble chelicko
Žena koja sjedi I, mramor chelicko / Sitting woman I, marble chelicko
Žena koja sjedi II, kamen pješčanik / Sitting woman II, sandstone
Razmišljanje, kamen pješčanik / Thinking woman, sandstone


Fotografija
Mario Hlača
Grafičko oblikovanje, priprema i tiskanje kataloga
SWAN d.o.o., Samobor

ISBN 953-184-028-8


 
     
   
Fotografije s otvorenja izložbe
Vaša pitanja, sugestije i primjedbe su uvijek dobrodošli. Molimo Vas pošaljite ih na: