Uvodna riječ voditelja galerije prof.dr.sc. Marijana Đureka


Prodekan FER-a prof.dr.sc. Mario Kovač otvara izložbu


Riječ ima likovna kritičarka Višnja Slavica Gabout 


Umjetnica Sanja Sašo prima zahvalnicu za darovano umjetničko djelo


Posjetioci na otvorenju izložbe


Pavao Kunštek, župnik svetomartinski u društvu Stanke, Liljane i Marijane


Stručni voditelj Umjetničkog odbora Galerije FER Juraj Baldani i
naša slikarica Marina Car


Slikarice Hrvojka Miočić I-ku-ka i Maja Božić u razgovoru s autorom izložbe


Ante & Ante & Ante


Slikar Boris Grković sa sinom, budućim kiparom


Antun Knežević i Jadranka Šelendić

Kiparica Sanja Fališevac "gleda" izložbu


Višnja Slavica Gabout i njezin suprug


Sanja Sašo i Ante Marušić


Milica Guštek-Marušić, Vlasta Maljković i Branko Hrgovan


Suradnici na postavljanju izložbe Lovorko Erceg i Duje Bušljeta


Fotografije
Zlatko Maljković
Grafička obrada
Ante Marušić