Back to  Main Page / Povratak na glavnu stranicu

GALERIJA FER
Unska 3, Zagreb, Hrvatska
 
 

"UMJETNOST U TEHNICI SLAME"
 

Izložba slika i predmeta
primijenjene umjetnosti rađenih u tehnici slame

22. travnja - 15. svibnja 2004.


Geneza pojave posizanja za slamom i vlatima žita kao sredstva za oblikovno izražavanje ima izvorište u žetvenim običajima bunjevačkih Hrvata, a održava se pod nazivom "dužijanca". Taj pučki kreativni čin, koji traje već stoljećima, manifestira se pletenjem predmeta od slame i to prvenstveno ukrasnih kao što su prstenje, cvjetići, buketići zvani "perlice" i drugi. Bitan pomak u razvoju te vrste likovnog izražavanja dogodio se 1911. g. kada je svećenik Blaško Rajić došao na zamisao da dotadašnju žetvenu svečanost prenese u crkvene prostore i unese u liturgiju rimskog obreda. Tada se počinju izrađivati složeniji oblici koji se nazivaju skupnim izrazom "kruna" te nastaju u brojnim maštovitim inačicama.

Značajan iskorak u izradi predmeta od slame učinila je 1946.g. Kata Rogić koja je oblikovala "kalež" - sakralni predmet u punom plasticitetu bez popratnih ukrasnih elemenata. Bila je to i prekretnica da se od anonimnih pletilja u slami identificira autorstvo pojedinca i prihvati njegov individualni izraz. Sve veći poticaj tom stvaralaštvu posebno se manifestirao nekoliko godina kasnije 1960. g. kada su u povodu smrti kardinala Alojzija Stepinca, a na poticaj župnika iz Đurđina mr. Lazara Krmpotića, dvije pletilje iz Starog Žednika, Ana i Teza Milodanović izradile grb preminulog kardinala čime se demonstrira svježiji i skulpturskiji pristup slami kao likovnom materijalu i ukazale na njezine neograničene mogućnosti. To se brzo dokazalo i ostvarenjem Ane Milodanović koja je 1962. g. izradila prvu dvodimenzionalnu sliku u tehnici slame i nazvala je "Močvara".

Shvativši da su vlati slame podatne i primjenjive za različita oblikovanja i prikaze, bunjevačke Hrvatice, sklone radu u tom materijalu, nastojale su osebujnim kombinacijama ostvarivati slike svojih sela, njihovih ljudi, kao i prikaze radova, običaja i ostalog što ih je okruživalo. A to su prizori sa salašima, čardacima, bunarima s đermama, vjetrenjačama, slikovitim pamnonskim kućama te seoskim ambijentima. Motivi su im također ljudi i životinje, raslinje pa i mrtve prirode, posebno prikazi grožđa i vinove loze, cvijeća i sličnih motiva.

Umjetnost u tehnici slame, nastala iz etnografske baštine kao rad anonimnih stvaratelja, izborivši se za individualizaciju kreativnih dosega, potražila je i nove organizacione forme. Unutar Hrvatskoga kulturno-prosvjetnog društva "Matija Gubec" u jesen 1961. g. osnovana je likovna sekcija koja je okupila pletilje slamom iz Tavankuta, Bikova, Žednika i Đurđina. U godinama koje su slijedile, pokret se plodonosno širio na čitavu regiju (Likovno udruženje slamara amatera "LUSA", KUD "Bela Bartok", Slamarska radionica penzionerki  "SRP", udruga Otvoreni klub Subotica), dok se njihov rad manifestirao kroz brojne izložbe ne samo u lokalnim granicama već i u inozemstvu, a odjeci su uvijek bili puni oduševljenog prihvaćanja ali i pozitivne kritičke prosudbe. Po gruboj procjeni danas se oblikovanjem slika, skulptura i predmeta primijenjene umjetnosti bavi gotovo stotinu pletilja, a njihovi stilski pomaci postaju sve uočljiviji, kako u traganju za subjektivnom profilacijom, tako i prema trendovima pulsa života: novim otkrićima oblika i sadržaja.

Nakon nekoliko izložbi koje su umjetnice u tehnice slame - ili kako ih familijano nazivamo slamarke - imale u prošlom stoljeću u Zagrebu, sada se likovnoj publici grada pruža prilika da upoznaju ne samo novu generaciju kreatorki, već i da sagledaju putove kojima je ovaj likovni izraz, jedinstven u svijetu, krenuo posljednih godina.
 

Juraj Baldani, prof.

Popis autorica i izloženih radova


1.   Eva Aroksalaši: Ikebana, 1997. 
2.   Katica Babijanović: Salaš, 2003. 
3.   Anica Balažević: Drvored, 1990. 
4.   Gyula Balind: Tetreb, 1983. 
5.   Julijana Balind: Vjera, 2003. 
6.   Eržika Bašić Palković: Sićanja, 2003. 
7.   Vera Bašić P.: Grb Subotice, 1998. 
8.   Jelena Balzam: Salaš, 1999. 
9.   Jelena Bedalov: Gradska kuća, 2003. 
10. Bosiljka Bekić: Radoznalost, 2004. 
11. Marcela Brčić Kostić: Jesen na salašu, 2003. 
12. Ana Crnković: Ban Jelačić, 1990. 
13. Ana Crnković: Grožđe, 2002. 
14. Đenđi Činčik: Seoska romantika, 2003. 
15. Ivana Dulić: Uz ognjište, 2003. 
16. Ivana Dulić: Snaga krvi, 2003. 
17. Marija Dulić: Rana jesen, 2003. 
18. Gabrijela Gmijović: Seosko dvorište, 2003. 
19. Eržebet Gubičak: Moj izbor, 2003. 
20. Lozika Homolja: Nada, 2003. 
21. Dubravka Horvat: Roda, 1998. 
22. Marija Horvat: Nanin salaš, 2003. 
23. Tereza Ivanović: Salaš, 1997. 
24. Adrijana Ivanović: Salaš, 2000. 
25. Kosovka Ivković Ivandekić: Jutro na salašu, 2003. 
26. Mara Ivković Ivandekić: Prva postaja križnog puta,  1989. 
27. Mara Ivković Ivandekić: Kruna, 1985. 
28. Mara Ivković Ivandekić: Godina Duha Svetoga, 1998. 
29. Mara Ivković Ivandekić: Portret sluge Božjeg Gerarda Stantića, 1994. 
30. Mara Ivković Ivandekić, Kata Rogić: Višeslavova krstionica, 1976. 
31. Mara Ivković-Ivandekić, Kata Rogić: Seoba Bunjevaca, 1986. 
32. Mara Ivković-Ivandekić, Kata Rogić Križ i očenaše, 1961. 
33. Mara Ivković-Ivandekić, Kata Rogić: Zaštita svetog Josipa 1987. 
34. Ana Jaramazović: Cincokret, 2003. 
35. Cilika Jaramazović: Baćino blago, 2002. 
36. Marija Jaramazović: Ne zaboravite nas, 2002. 
37. Valerija Krnajski Jović: Borin salaš, 2003. 
38. Edit Kukli: Lov, 2003. 
39. Mila Kujundžić: Koliba sa teglicama, 2003. 
40. Ljiljana Letić: Ko radi ne boji se gladi, 2003. 
41. Rožika Lučić: Na selu, 1998. 
42. Ljuba Maleš: Palić, 2003. 
43. Blaženka Mandić: Stara slika, 2002. 
44. Tereza Matković: Ćupica, 2002. 
45. Cecilija Matoš: Grozd, 1997. 
46. Smiljka Milanković: Pejsaž, , 2002. 
47. Roža (F) Muci: Jadna ruža, 2001. 
48. Edita Nađ: Rokin salaš, 2003. 
49. Melinda Nemet: Crkva u Čantaviru, 2002. 
50. Matilda Obradović: Fenjer, 2003. 
51. Kata Rogić: Sakramenat, 1947. 
52. Kata Rogić: Srce Marijino, 1957. 
53. Otilija Szalkai: Pupoljci, 2003. 
54. Marija Sebenji: Dica i kokoške, 2003. 
55. Monika Šebek: Stara kapija, 2000. 
56. Antonija Šoti: U naručju majci, 2000. 
57. Draga Štigler: Salaš mog djetinjstva, 2003. 
58. Rozalija Tot Kiš: Orač, 2003. 
59. Eržebet Virag: Eržikin salaš, 2003. 
60. Iboja Vastag: Proljetni buket, 2003. 
61. Đurđina Vidaković: Portret Alekse Kokića, 1997. 
62. Marija Vuković: Petao, 2004. 
63. Zozuk Anica:  Salaš kraj puta, 2002. 
64. Rad 17 autora: Štrosmajerova ulica 2000. 
65. Perlice i ukrasi od slame 

Izloženi radovi

 

Mara Ivković Ivandekić: Prva postaja križnog puta,  1989.

Ana Crnković: Ban Jelačić, 1990.

Ana Jaramazović: Cincokret, 2003. 

Marija Sebenji: Dica i kokoške, 2003.

 Mila Kujundžić: Koliba sa teglicama, 2003. 

Rozalija Tot Kiš: Orač, 2003.

Lozika Homolja: Nada, 2003. 

Ljiljana Letić: Ko radi ne boji se gladi, 2003.

Ivana Dulić: Snaga krvi, 2003. 

Matilda Obradović: Fenjer, 2003. 

Ivana Dulić: Uz ognjište, 2003. 


Fotografija
Mario Hlača, Augustin Juriga

Tisak kataloga
SWAN d.o.o., Samobor

ISBN 953-184-070-9


Back to  Main Page / Povratak na glavnu stranicu
  Invitation  
Virtual walk through exhibition
 
Photo
Vaša pitanja, sugestije i primjedbe su uvijek dobrodošli. Molimo Vas pošaljite ih na: