Gospa od Trsata, 1325.g., Trsat
Oltarić u čijem je središtu slika Bogorodice je, prema predaji, darovao papa Urban V kao neku vrst zadovoljštine za Nazaretsku kućicu koja je 1294. godine prenešena s Trsata u Loreto. Knezovi Frankopani su tada izgradili svetište i predali ga franjevcima. Ova je slika naš najstariji milosni lik koji se sve vrijeme štuje na istom mjestu.