Marco di Martino (?), druga polovina XIV st Rab, Katedrala
(49KB)

O ovoj Bogorodici piše Van Merle (1924) i pripisuje je mletačkoj školi trecenta. Lj. Karaman upozorava na fizionomijsku srodnost s Bogorodicom Stefana Veneziana ali smatra to domaćim djelom dalmatinske škole XV stoljeća. V. Zlamalik je pripisuje Marcu di Martinu. Na originalu su znatnija oštećenja na lijevoj ruci Isusa i okolnim djelovima, te na kruni i aureoli Bogorodice.