Back to Main Page / Povratak na glavnu stranicu
Popis dosadašnjih izložbi u Galeriji FERKazalo izložbi / Exhibition Index
Kazalo autora / Author Index


KAZALO IZLOŽBI

Koraljka Polaček, Izložba ulja na platnu "INNUENDO", 31. ožujka 2005. do 22. travnja 2005.

Božićević Vrhovčak, Đurek, Hutter, Javor, Kaplan, Krile, Kržić, Kuzle, Maljković, Marušić, Matić, Matošević, Muljević, Orešković, Pejković, Poropat, Pranjić-Anušić, Slaviček, Sović, Šalovarda, Šilić, Šimara, Tandarić, Turković, Veseljak, Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Frano Baće (1911 - 1993), Izložba crteža, litografija i grafika, 18. studenog do 17. prosinca 2004.

Voljen Grbac, Izložba svjetlopisa "LA SERENISSIMA", 16. rujna do 30. rujna 2004.

Igor Belošević-Jug, Ana Pranjić-Anušić, Vedran Mirković, Sanin Mujkić, Lasta Slaviček, Marko Kaplan, Karmen Krile, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.

Slamarke, Izložba slika i predmeta primijenjene umjetnosti "Umjetnost u tehnici slame", 22. travnja do 14. svibnja  2004.

Mirko Horvat, Izložba ulja na staklu "Podravska rapsodija", 18. ožujka do 9. travnja 2004.

Maja Božičević-Vrhovčak, Snježana Damjanov, Marijan Đurek, Sandra Hutter, Petar Javor, Dragan Jurić, Vlasta Maljković, Ante Marušić, Vladimir Muljević, Nikola Pejković, Marina Poropat, Ines Richter, Ana Sović, Marija Šalovarda, Neda Šimara, Tomislav Tandarić, Vida Turković, Zlatko Zmijarević, Branka Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.

Izvor Oreb, Izložba slika, 20. studenog do 18. prosinca 2003.

Renata Facan pl. Kušec, Izložba slika "SVIH PET PRSTIJU", 23. listopada do 14. studenog 2003.

Ante Živković - Fošar, Izložba slika "JEDRA", 24. rujna do 17. listopada 2003.

Alma Dujmović, Izložba slika i crteža "HELIKOIDNI SNOVI", 12. lipnja do 11. srpnja 2003. 

Želimir Šiško, Izložba pastela "KORABLJE I KRAJOLICI" , 10. travnja do 30. travnja 2003. 

Ankica Verhas, Izložba akvarela "PROLJETNA ČAROLIJA", 20. ožujka do 4. travnja 2003.

Ivan Andrašić, Izložba akvarela i ulja na staklu "IZMAGLICE", 30. siječnja do 21. veljače 2003.

Gordana Špoljar-Andrašić, Izložba ulja na platnu "STABLA", 30. siječnja do 21. veljače 2003.

Živko Toplak, Izložba akvarela "ISKUSTVO KAMENA", 9. do 24. siječnja 2003.

Bonefačić, Đurek, Hutter, Javor, Krajcar, Markotić, Marušić, Muljević, Richter, Šimara, Zentner, Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.

Alma Orlić, Izložba akvarela, "JESENJA ŠANSONA", 5. do 19. prosinca 2002.

Barun, Bogdan, Brnčić, Car, Cesarec, Hegedušić, Hlača, Javor, Lepej, Markotić, Marušić, Merlin, Orlić, Popović, Stanković, Tomas, Vranešić, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Cesarec, Debogović, Jakuš, Pribačić, Radovančević, N. Reiser, V. Reiser, Stanković, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada do 25. studenog 2002.

Vladimir Baće, Izložba fotografija naturalno / metalno, 26. rujna do 18. listopada 2002.

Dubravko Lepej, Izložba slika (akrilik na platnu), 23. svibnja do 21. lipnja 2002.

Zlata Merlin, Izložba slika "ARHETIPSKA UTOČIŠTA", (kineska tradicionalna tehnika), 25. travnja do 17. svibnja 2002.

Izložba prigodom kineske Nove godine (12. veljače 2002.), "KINESKE NOVOGODIŠNJE SLIKE", 8. veljače do 1. ožujka 2002.

Bonefačić, Car, Đurek, Hutter, Javor, Kuzle, Markotić, Marušić, Muljević, Richter, Šimara, Zentner, Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca do 25. siječnja 2002.

Mladen Veža, Izložba ulja na platnu "ZAVIČAJ PROLISTAO MAŠTOM", 20. studenog do 14. prosinca 2001.

Antun Knežević, Izložba skulptura "POETIKA KAMENA", 18. listopada do 30. studenoga 2001.

Morena Brnčić, Izložba crteža i akvarela "VERBUM DE EQUIS", 4. listopada do 9. studenoga 2001.

Sanja Sašo, Izložba "VRIJEME SVJETLA", 14. travnja - 5. svibnja 2001.

Mario Hlača, Izložba "FOTOGRAFIJE IZ SJEĆANJA", 8. ožujka - 30. ožujka 2001.

Baće, Car, Đurek, Javor, Kuzle, Lončarić, Marušić, Mornar, Muljević, Richter, Šimara, Zentner, Zovko-Cihlar, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.

Željko Hegedušić, Mala retrospektiva slika, crteža i grafika, 9. studenog - 30. studenog 2000.

Alma Orlić, Izložba akvarela "STIHOVI IZGOVORENI SLIKOM", 8. lipnja - 30. lipnja 2000.

Boris Grković, Izložba slika "TRAGOVIMA MADONERA", 18. svibnja - 5. lipnja 2000.

Odabir iz fundusa "Galerije bl. Alojzija Stepinca", Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Babić, Božiković, Cerin, Đurasek, Pejković, Šakić, Vukorepa, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.

Bogdan, Car, Đurek, Javor, Lončarić, Marušić, Muljević, Ribarić, Zovko-Cihlar, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.

Ilija Vranešić, Izložba portreta i krajolika (slikarstvo računalom), 15. studenog 1999 - 10. prosinca 1999.

Zdenka Pozaić, Izložba grafika, 7. listopada 1999 - 29. listopada 1999.

Nada Žiljak, Izložba ulja na platnu, 26. svibnja 1999 - 16. lipnja 1999.

Bogdan, Đurek, Javor, Muljević, Ribarić, Izložba "Nastavnici FER-u za Božić 1998.", 23. prosinca 1998 - 14. siječnja 1999.

Barun, Knežević, Stanković, Štajduhar, Tomas, Izložba petorice u Galeriji FER, 20. studenoga - 10. prosinca 1998.KAZALO AUTORA

Ivan Andrašić, Izložba akvarela i ulja na staklu "IZMAGLICE", 30. siječnja do 21. veljače 2003.

Ivica Antolčić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Ivan Babić, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.

Frano Baće (1911 - 1993), Izložba crteža, litografija i grafika, 18. studenog do 17. prosinca 2004.

Mile Baće, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.

Vladimir Baće, Izložba fotografija naturalno / metalno, 26. rujna - 18. listopada 2002.

Marija Barun, Izložba petorice u Galeriji FER, 20. studenoga - 10. prosinca 1998.
Marija Barun, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Igor Belošević-Jug, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.

Emil Benčić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Josip Bičanić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Stjepan Bogdan, Izložba "Nastavnici FER-u za Božić 1998.", 23. prosinca 1998 - 14. siječnja 1999.
Stjepan Bogdan, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Stjepan Bogdan, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Davor Bonefačić, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Davor Bonefačić, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.

Maja Božičević Vrhovčak, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Maja Božićević Vrhovčak, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Marko Božiković, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.

Morena Brnčić, Izložba crteža i akvarela "VERBUM DE EQUIS", 4. listopada - 9. studenoga 2001.
Morena Brnčić, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Danijel Butala, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Marina Car, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Marina Car, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Marina Car, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Marina Car, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Kristijan Cerin, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.

Antonija Cesarec, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.
Antonija Cesarec, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Ana Crnković, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Zlatko Čular, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Snježana Damjanov,  Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.

Đurđa Debogović, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.

Josip Deranja, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Alma Dujmović, Izložba slika i crteža "HELIKOIDNI SNOVI", 12. lipnja do 11. srpnja 2003. 

Damjan Đurasek, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.

Marijan Đurek, Izložba "Nastavnici FER-u za Božić 1998.", 23. prosinca 1998 - 14. siječnja 1999.
Marijan Đurek, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Marijan Đurek, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Marijan Đurek, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Marijan Đurek, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Marijan Đurek, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Marijan Đurek, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Lidvina Erl-Luketa, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Renata Facan Grdiša pl. Kušec, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.
Renata Facan pl. Kušec, Izložba slika "SVIH PET PRSTIJU", 23. listopada do 14. studenog 2003.

Marijan Glavnik, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Voljen Grbac, Izložba svjetlopisa "LA SERENISSIMA", 16. rujna do 30. rujna 2004.

Boris Grković, Izložba slika "TRAGOVIMA MADONERA", 18. svibnja - 5. lipnja 2000.

Živko Haramija, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Željko Hegedušić, Mala retrospektiva slika, crteža i grafika, 9. studenog - 30. studenog 2000.
Željko Hegedušić, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Mario Hlača, Izložba "FOTOGRAFIJE IZ SJEĆANJA", 8. ožujka - 30. ožujka 2001.
Mario Hlača, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Mirko Horvat, Izložba ulja na staklu "Podravska rapsodija", 18. ožujka do 9. travnja 2004.

Sandra Hutter, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Sandra Hutter, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Sandra Hutter, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Sandra Hutter, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Zlatko Jakuš, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.

Petar Javor, Izložba "Nastavnici FER-u za Božić 1998.", 23. prosinca 1998 - 14. siječnja 1999.
Petar Javor, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Petar Javor, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Petar Javor, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Petar Javor, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.
Petar Javor, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Petar Javor, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Petar Javor,  Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Dragan Jurić, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.

Marko Kaplan, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.
Marko Kaplan, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Dragutin Kiš, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Velimir Ključe, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Antun Knežević, Izložba petorice u Galeriji FER, 20. studenoga - 10. prosinca 1998.
Antun Knežević, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.
Antun Knežević, Izložba skulptura "POETIKA KAMENA", 18. listopada - 30. studenoga 2001.

Slavko Krajcar, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.

Karmen Krile, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.
Karmen Krile, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Boris Kržić, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Igor Kuzle, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Igor Kuzle, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Igor Kuzle, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Milena Lah, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Dubravko Lepej, Izložba slika (akrilik na platnu), 23. svibnja - 21. lipnja 2002.
Dubravko Lepej, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Sven Lončarić, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Sven Lončarić, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.

Vlasta Maljković, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Vlasta Maljković, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Željko Mareković, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Dinko Markotić, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Dinko Markotić, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.
Dinko Markotić, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.

Ante Marušić, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Ante Marušić, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Ante Marušić, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Ante Marušić, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.
Ante Marušić, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Ante Marušić, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Ante Marušić, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Zrinka Matić, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Livija Matošević, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Zlata Merlin, Izložba slika "ARHETIPSKA UTOČIŠTA", (kineska tradicionalna tehnika), 25. travnja - 17. svibnja 2002.
Zlata Merlin, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Vedran Mirković, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.

Vedran Mornar, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.

Sanin Mujkić, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.

Vladimir Muljević, Izložba "Nastavnici FER-u za Božić 1998.", 23. prosinca 1998 - 14. siječnja 1999.
Vladimir Muljević, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Vladimir Muljević, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Vladimir Muljević, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Vladimir Muljević, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Vladimir Muljević, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Vladimir Muljević, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Nikola Novosel, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Orešković, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Alma Orlić, Izložba akvarela "STIHOVI IZGOVORENI SLIKOM", 8. lipnja - 30. lipnja 2000.
Alma Orlić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.
Alma Orlić, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.
Alma Orlić, Izložba akvarela, "JESENJA ŠANSONA", 5. - 19. prosinca 2002.

Ante Orlić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Donat Orlić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Kata Mara s. Pija Padjen, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Nikola Pejković, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.
Nikola Pejković, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Nikola Pejković, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Nikola Peričić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Đuka Petrek, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Koraljka Polaček, Izložba ulja na platnu "INNUENDO", 31. ožujka 2005. do 22. travnja 2005.

Dimitrije Popović, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Marina Poropat, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Marina Poropat, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Zdenka Pozaić, Izložba grafika, 7. listopada 1999 - 29. listopada 1999.

Ana Pranjić-Anušić, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.
Ana Pranjić-Anušić, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Danko Pribačić, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.

Ljubomir Radovančević, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.

Nikola Reiser, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.

Vjera Reiser, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.

Slobodan Ribarić, Izložba "Nastavnici FER-u za Božić 1998.", 23. prosinca 1998 - 14. siječnja 1999.
Slobodan Ribarić, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.

Ines Richter, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Ines Richter, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Ines Richter, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Ines Richter, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.

Sanja Sašo, Izložba "VRIJEME SVJETLA", 14. travnja - 5. svibnja 2001.

Slamarke, Izložba slika i predmeta primijenjene umjetnosti "Umjetnost u tehnici slame", 22. travnja do 14. svibnja  2004.

Lasta Slaviček, Izložba radova FOTO sekcije KSET-a "ZAŠTO.", 20. svibnja do 11. lipnja 2004.
Lasta Slaviček, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Ana Sović, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Ana Sović, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Gordana Stanković, Izložba petorice u Galeriji FER, 20. studenoga - 10. prosinca 1998.
Gordana Stanković, Izložba slika "HRVATSKO-ŠVEDSKI DODIRI", 24. listopada - 25. studenog 2002.
Gordana Stanković, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Lidija Sudarević-Brajon, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Tomislav Šakić, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.

Marija Šalovarda, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Marija Šalovarda, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Artur Šilić, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Neda Šimara, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Neda Šimara, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Neda Šimara, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Neda Šimara, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Neda Šimara, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Želimir Šiško, Izložba pastela "KORABLJE I KRAJOLICI" , 10. travnja do 30. travnja 2003. 

Blaženka Šoić-Štebih, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Gordana Špoljar-Andrašić, Izložba ulja na platnu "STABLA", 30. siječnja do 21. veljače 2003.

Jadranka Štajduhar, Izložba petorice u Galeriji FER, 20. studenoga - 10. prosinca 1998.

Tomislav Tandarić, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Tomislav Tandarić, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Mario Tomas, Izložba petorice u Galeriji FER, 20. studenoga - 10. prosinca 1998.
Mario Tomas, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Živko Toplak, Izložba akvarela "ISKUSTVO KAMENA", 9. do 24. siječnja 2003.

Zorica Turkalj, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Vida Turković, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Vida Turković, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Ankica Verhas, Izložba akvarela "PROLJETNA ČAROLIJA", 20. ožujka do 4. travnja 2003.

Tomislav Veseljak, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Mladen Veža, Izložba ulja na platnu "ZAVIČAJ PROLISTAO MAŠTOM", 20. studenog - 14. prosinca 2001.

Zvonimir Vila, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Ilija Vranešić, Izložba portreta i krajolika (slikarstvo računalom), 15. studenog 1999 - 10. prosinca 1999.
Ilija Vranešić, Izložene slike iz stalnog postava Galerije FER, 21. studenog 2002. do 28. siječnja 2003.

Ante Vukorepa, Izložba Foto sekcije KSET-a, 27. ožujka - 12. travnja 2000.

Ervin Zentner, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Ervin Zentner, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Ervin Zentner, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.

Zlatko Zmijarević, Branka Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.

Branka Zovko-Cihlar, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 1999.", 23. prosinca 1999 - 21. siječnja 2000.
Branka Zovko-Cihlar, Izložba "Djelatnici FER-u za Božić 2000.", 22. prosinca 2000 - 21. siječnja 2001.
Branka Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2001.", 21. prosinca - 25. siječnja 2002.
Branka Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova "Djelatnici FER-u za Božić 2002.", 20. prosinca 2002. do 8. siječnja 2003.
Branka Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova "FER-u za Božić 2003.", 23. prosinca do 23. siječnja 2004.
Branka Zovko-Cihlar, Izložba umjetničkih radova i fotografija "FER-u za Božić 2004.", 23. prosinca 2004. do 28. siječnja 2005.

Danijel Žabčić, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Nada Žiljak, Izložba ulja na platnu, 26. svibnja 1999 - 16. lipnja 1999.
Nada Žiljak, Izložba "TRAGOM SVJETLOSTI I BOJA", 13. travnja 2000 - 5. svibnja 2000.

Ante Živković - Fošar, Izložba slika "JEDRA", 24. rujna do 17. listopada 2003.
 
 

Back to Main Page / Povratak na glavnu stranicu